Känner du igen symtomen och vet att du har smittats av coronavirus?

Man har kunnat visa att en del smittade kan ha coronavirus utan att de vet om det. När pandemin nådde Europa fick vi mycket mer information om detta virus. Vi kunde till exempel se att barn kunde smittas av coronavirus utan att ens bli sjuka och ändå föra smittan vidare till vuxna.

Dessutom har det visat sig att djur kan smitta människor. Det är inte så besvärligt som det kan verka. Om du blir pussad av din hund kan du få smittan den vägen.

bakterier

Då har allt dragit igång. Då kan du smitta andra. Många tror att corona och influensa är samma sak.

Man vet hur man ska hantera en säsongsinfluensa. Med cononavirus rör det sig om upp till två veckor och flera dagar på objekt. Den som har en bakteriedödande spray går inte säker för det.

Så vet du att du har smittats av coronavirus

Vissa coronasymtom är kända av oss. Det är relativt vanligt med feber och hosta. Den som har ett eller flera av dessa symtom kan vara smittad. Beroende på hur allvarliga symtomen är kan du antingen stanna hemma eller söka hjälp på sjukhus.

Man kan ledas att tro att man har influensa. Det är vanligt med huvudverk. Vissa drabbas av svår trötthet. Vid andningsbesvär måste du söka hjälp. Rätt diagnos i rätt tid kan rädda liv.

Alla reagerar olika på cononavirus

Det är också viktigt att förstå att vi verkar reagera olika på coronavirus. Många i USA har tappat luktsinnet till följd av viruset. Där skiljer vi i Sverige ut oss, men kanske drabbas vi också av det vartefter tiden går.

Dessutom kan olika medlemmar av samma familj reagera på olika sätt trots att alla smittas. Symtombilden skiljer sig från olika personer.

Har du viruset och ska testa dig?

Den som har flera coronasymtom kan behöva testa sig. Testar du dig så kan du kanske få cononavirus bekräftat och vidta rätt åtgärder. Slipp oro dig och du hjälper till att stoppa sjukdomen från att spridas ytterligare.

Men om du ändå är hemma och inte behöver gå ut kanske du inte behöver testa. Man kan vara hemma. Sedan är allt åter till det normala.

Vatten och vila är det som rekommenderas. Immunförsvaret bekämpar viruset, man kan ta C-vitamin och stärka immunförsvaret, precis som vid en förkylning. Ännu bättre är att ta C-vitamin i förebyggande syfte, 1-2 gram per dag och öka till 1 gram 5 gånger om dagen om man blir smittad.

Många i USA väljer att äta kolloidalt silver. handsprit Medlet säljs fortfarande i Sverige även om det inte lägre är ett kosttillskott.

Kolloidalt silver kan användas för att spraya grönsaker och frukt från affären och låta självtorka. Coranviruset kan inte överleva det. IONplus och Holistic säljer bäst.